0

Conversation online during Written New Norwegian test

Soapbubble says: ok, tar bort
Frogman says: jeg veti kkee1'1!!
Frogman says: riike ta det bort!!!
Frogman says: ja, tora, fin rettskrivning.
Frogman says: det hadde vært lol å levere denne samtalen sammen med oppgaven, står jo bare "Karna er dust" overalt
Soapbubble says: hehe
Frogman says: karna er dust!!
Frogman says: ahahahah1!!
Soapbubble says: nå har jeg tatt det bort, og har vondt i hode
Frogman says: ja, da tar vi pause.
Frogman says: jeg ER så mett
Frogman says: vi burde levere snart eller?
Soapbubble says: ja
Soapbubble says: levere

Translation:

Soapbubble says: ok, removing it
Frogman says: Idon't knoww1'1!!
Frogman says: dooont remove it!!!
Frogman says: yes, frogman, nice spelling.
Frogman says: would've been lol to hand this conversation in together with the assignment, says "Teacher is an idiot" all over
Soapbubble says: hehe
Frogman says: teacher is an idiot!
Frogman says: ahahahah1!!
Soapbubble says: now I have removed it, and my head aches
Frogman says: yep, then we'll take a break.
Frogman says: I AM so full.
Frogman says: we should hand it in soon, or?
Soapbubble says: yes
Soapbubble says: hand in

0 Comments!:

Back to Top