11

Rrrrready to Rrrrrrrumble?

Me neither.

But here's my NewNorwegian (Nynorsk) essay!
I know it's ridiculous, but so was the assignment, really. Kåseri? I don't know how to!

Ungdomen og moroa i trafikken:

Menneske er, som kjent, myke trafikantar, og det er masser av tid til å utforske akkurat denne sida av dei mange utrolege eigenskapa vi har når man er i en sånn passe alder. La oss si omtrent et sted passe mellom dritungane i ungdomsskulen og de hovne ’vaksne’ på vidaregåande, ja, då er man akkurat sånn passe stor. Enten om man trivs med å bulke inn i ei barnevogn med pappas Mercedes, eller om man føretrekker å parkere oppå en stakkar gammal dame med sin nye Vespa – er lek i trafikken den store nye sysselsettinga blant ungdomen i dag.

Det fins et utal forskjellige måtar for ungdomen å leke i trafikken på, for eksempel på parkeringsplassar, trikkeovergangar, rundkjøringar –eller klassikaren, den vesle røvaren - motorvegen. Det gjeld å utnytte den nye boltringsplassen fornuftig, ta opp fleire filar samtidig imens man viftar freidig med lære-L skiltet og fis dei andre bilistane opp i frontlysa med pappas bil. Tru ikkje heller at Buss og Taxi filen bare er føreheldt kollektivtrafikken, nei nei, det er helt gale – det er jo der man skal rygge sakte mot kjøreretninga med stereoen skrudd opp til ’total hjernedød’. Andre festlige leikar er ”Elle Melle Kjedekollisjon”, ”Bro Bro Postbil” eller ”Laup frå lastebila”, alle ganske så trygge, men samtidig framifrå hobbyar.

Det faktum at man som menneske er så mjuk tillatar også leik med anna enn bare biltrafikken, ja her er muligheitene vidopne! Både trikk, t-bane og tog tillatar masse røvaraktig leik, her kan man sitte på urin stenka ukomfortable setar, stå så tett at man kan lukte folk oppunder armholene eller prate ustanselig med trikkeføraren helt til han blir djuplilla i ansiktet. Viss ikkje dette fallar i smak, er det masse å finne på langs skinnegangen og de malplasserte stasjonane. Leik i trafikken er i stadig utvikling og blir bare betre og betre ettersom man blir flinkare til å improvisere, høgdepunktet i ens karriere er helt klart når man endeleg har bestått førarprøven. Plutselig finnes det enda fleir uutforska muligheiter man kan kaste seg over, noe som ofte kan resultere i sterk dødsangst blant innbyggarane i nabolaget.

Fleire foreldre reagerer sterkt på ungdomens leik i trafikken og saman ønskje dei at staten skal sett ein stoppar for det dei kallar ”galenskapen”. Før ferien dannar dei levande lenkar rundt familie bilen imens dei skrik for å sleppe å sitje på med eldstemann som insisterer på å kjøre.

Men eg antar at tilslutt vil alle dei unge skli roleg vekk frå galenskapen, seile i en ubestemmelig fart mot å være vaksen, bruke blinkljos i svingane, vike for trafikk frå høgre og setje ei trekloss under gasspedalen. Då er tida komen for å være moden, ansvarsfull og kontrollert, og i staden for å sprengje rundt og leke med leddbussane, skal man disponere energien ved å skjelle ut musikken på radioen, imens man ustanselig tråklar sakte langs E18, i smog og tut. I det fjerne kan man kanskje høre sonens bil som susar over ei bru i livstruande fart, med alle venane hans slengande etter på eit lasteplan, skrikande og hoiande, galne, men lykkelige. Og man forsøkar å irritere seg, fordi det er uansvarlig, og farleg – men det er kanskje nettopp derfor, nettopp derfor, at man blir sitjande og smile skjeft i smug i staden.

11 Comments!:

Smylexx said...

It's at times like this that i remember that you're one of those crazy foreign types. Probably listening to David Hasselhoff CDs over and over while eating an EU approved straightened banana and alphabetising your ABBA collection while reading this.

Don't tell me i'm wrong. I'm never wrong...even when i am.

Foss said...

Ahem. Where's the damn translation? Huh? HUH?

Audun said...

Bra!

Men du hadde eit par "eit/et" feil:-)

Jeg hadde dikt-anal-yse idag:-(

Sigrid said...

haha. gud for en klein stil.
--altså et perfekt kåseri--

Tora said...

takk, takk takk.

Nynorsk er ikke akkurat min sterkeste side.
--------------

The problem about a translation is that I don't know how it can sound as stupid in English as it does in NewNorwegian. I see this as a real barrier to be honest, but I'll translate it for you :)

Foss said...

Hey don't worry about it if it's gonna be a lot of hassle. I don't wanna cause you any bother :)

Tora said...

it actually IS a lot of hassle, because most of the words I'm using are not words in english.

they might be hats, or something, but certainly not words!

Well the translation is no hassle if i wouldn't have to do it in writing. Though basically it is about youth and traffic - none of it's true, it's all bollocks, and it's not even very funny.

Audun said...

The fun-while-driving games and appropriate use of the bus lane would actually have been very funny. In anything but NewNorwegian.

Smylexx said...

And where does David Hasselhoff fit into all this?

Tora said...

well he has a problem with his shift-button, and he's consulting a keyboardologist - which is also one of my best friends, Mr. Octopus with the stringy stockings.

Hope he gets better soon.

Calu said...

Too. Much. Hebrew*.

*And by Hebrew I mean Weird language.

Back to Top